Σειρά προϊόντων

ACCESSORIES

η πληρέστερη συλλογή

Περιλαμβάνονται:
 • Απολήξεις διαφόρων τύπων,
 • Πώματα καθαρισμού και υγροποιήσεων,
 • Εναλλάκτες θερμότητας,
 • Ηχοπαγίδες,
 • Στηρίγματα για κάθε εφαρμογή,
 • Βάσεις στήριξης,
 • Τηλεσκοπικοί αγωγοί,
 • Σφιγκτήρες ,
 • Μούφες σύνδεσης, 
 • Τερματικοί πάτοι και
 • Ρυθμιστικά διαφράγματα.
Τα προϊόντα κατασκευάζονται από:
 • Ανοξείδωτο αντιμαγνητικό χάλυβα AISI 304 BA ή AISI 316 L
 • Γαλβανισμένο χάλυβα ΕΝ 10142
 • Πάχη χάλυβα από 0,40mm έως 2,00mm
Η πλούσια γκάμα εξαρτημάτων και παρελκόμενων:
 • Συμπληρώνει τις υπόλοιπες σειρές καμινάδων και αεραγωγών.
 • Εξασφαλίζει ολοκληρωμένες λύσεις τόσο τεχνικά όσο και αισθητικά
Designed by IBC
©2010-2016 Atritube HVAC Products