Σειρά προϊόντων

Καμινάδα Μονού Τοιχώματος
ATRITUBE EX-316-CE®

Πιστοποιημένη Ποιότητα

Περιλαμβάνει καμινάδα κaι εξαρτήματα ευθείας ραφής, μονού τοιχώματος. Είναι κατάλληλη για την κατασκευή συστημάτων απαγωγής καυσαερίων από λέβητες και εστίες, με καύσιμο πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ξύλο. Κατασκευάζεται και διατίθεται από:
  • Ανοξείδωτο αντιμαγνητικό χάλυβα AISI 316 L 
  • Πάχη χάλυβα 0,50mm και 0,60mm
Έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά:
  • Κολλήσεις των αγωγών με αυτογενή συγκόλληση και
  • Των εξαρτημάτων με συνεχή ηλεκτροσυγκόλληση
  • Σύνδεση των τεμαχίων μεταξύ τους με διαμόρφωση των άκρωνσε μούφα με εκτόνωση (αρσενικό - θηλυκό)
  • Στεγανότητα των συνδέσεων με την τοποθέτηση δακτυλίων θερμοσιλικόνης
Συνεργάζεται με ποικιλία εξαρτημάτων της σειράς ACCESSORIES.

 
Οι καμινάδες και τα εξαρτήματα της σειράς ATRITUBE EX-316-CE® έχουν υποβληθεί στους προβλεπόμενους από την οδηγία Προϊόντων Δομικών Κατασκευών 89/106/ΕΟΚ ελέγχους και ικανοποιούν όλους τους όρους των απαιτήσεων της σήμανσης CE, σύμφωνα με το παράρτημα ΖΑ των προτύπων EN 1856-1:2006 και EN 1856-2:2004. Η πιστοποίηση έγινε από τον αναγνωρισμένο φορέα MPA NRW στις 01 Οκτωβρίου 2009.

Για Ασφάλεια κι Εξοικονόμηση Ενέργειας κατά την χρήση, το Σύστημα Καμινάδας της σειράς ATRITUBE EX-316-CE® συνίσταται να είναι κλειστής εγκατάστασης (κτισμένης).
 
Designed by IBC
©2010-2016 Atritube HVAC Products