Σειρά προϊόντων

Καμινάδα Διπλού Τοιχώματος
ATRITUBE CH-304-CE®

Δύναμη Υπεροχής

Η σειρά περιλαμβάνει καμινάδα και εξαρτήματα κατάλληλα για την απαγωγή καυσαερίων από πετρέλαιο, φυσικό αέριο και ξύλο, κατασκευασμένα από:
  • Aνοξείδωτο αντιμαγνητικό χάλυβας AISI 304 BA.
  • Πάχη χάλυβα 0,40mm και 0,50mm.
  • Προσφέρεται με θερμομόνωση από ορυκτοβάμβακα πάχους 25mm και πυκνότητας 120kg/m3, και εμπορική ονομασία σειράς ATRITUBE CH-304-HD-CE®.
  • Προσφέρεται με θερμομόνωση από ορυκτοβάμβακα πάχους 25mm και πυκνότητας 80kg/m3, και εμπορική ονομασία σειράς ATRITUBE CH-304-LD-CE®.
Συνεργάζεται με ποικιλία εξαρτημάτων της σειράς ACCESSORIES.
Οι καμινάδες και τα εξαρτήματα της σειράς ATRITUBE CH-304-CE® έχουν υποβληθεί στους προβλεπόμενους, από την οδηγία Προϊόντων Δομικών Κατασκευών 89/106/ΕΟΚ, ελέγχους και ικανοποιούν όλους τους όρους των απαιτήσεων της σήμανσης CE, σύμφωνα με το παράρτημα ΖΑ των προτύπων EN 1856-1:2006. 
Η πιστοποίηση CE έγινε από τον αναγνωρισμένο φορέα MPA NRW την 01 Οκτωβρίου 2009.
 
Designed by IBC
©2010-2016 Atritube HVAC Products