Σειρά προϊόντων

Καμινάδα Μονού Τοιχώματος
EXPANSION

εξασφαλισμένη στεγανότητα

Περιλαμβάνει καμινάδα κaι εξαρτήματα ευθείας ραφής, μονού τοιχώματος. Είναι κατάλληλη για Συστήματα:
 • Κλιματισμού,
 • Αεροθέρμανσης,
 • Εξαερισμού,
 • Απομάκρυνσης αερίων, καπνού, σκόνης, οσμών,
 • Μεταφοράς σωματιδίων,
 • Υδρορροών,
 • Αποχετεύσεων και
 • Προστασίας των μονώσεων σε υδραυλικά δίκτυα
Επαγγελματικών και Βιομηχανικών χώρων. Κατασκευάζεται από:
 • Ανοξείδωτο αντιμαγνητικό χάλυβα AISI 304 BA, που διατίθεται με εμπορική ονομασία σειράς EXPANSION ED-SS
 • Γαλβανισμένο χάλυβα ΕΝ 10142, που διατίθεται με εμπορική ονομασία σειράς EXPANSION ED-GS
 • Πάχη χάλυβα 0,50mm, 0,60mm και 0,70mm
Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά:
 • Κολλήσεις με αυτογενή συγκόλληση και ηλεκτροσυγκόλληση
 • Σύνδεση των τεμαχίων μεταξύ τους με διαμόρφωση των άκρων σε μούφα με εκτόνωση (αρσενικό - θηλυκό)
 • Στεγανότητα των συνδέσεων με την τοποθέτηση δακτυλίων θερμοσιλικόνης
Συνεργάζεται με ποικιλία εξαρτημάτων των σειρών ACCESSORIES & BY REQUEST.
Designed by IBC
©2010-2016 Atritube HVAC Products