Σειρά προϊόντων

FLEXIBLE

η ευέλικτη λύση

Περιλαμβάνονται εύκαμπτοι αγωγοί, αεραγωγοί με ή χωρίς θερμομόνωση.

Τα προϊόντα κατασκευάζονται από:
 • Ανοξείδωτο αντιμαγνητικό χάλυβα AISI 304 BA, με πάχη 0,09mm και 0,10mm
 • Foil αλουμινίου 8150 H22, με πάχη 0,08mm, 0,09mm και 0,10mm
 • Φύλλο αλουμινίου με επικάλυψη συνθετικού υλικού και σκελετό από ατσαλόσυρμα
 • Λευκό πολυεστέρα πάχους 40 microns και σκελετό από ατσαλόσυρμα
 • Λευκό πολυεστέρα με μόνωση αφρώδες πολυαιθυλένιο πάχους 5,00mm και σκελετό από ατσαλόσυρμα
Οι εύκαμπτοι αγωγοί από ανοξείδωτο χάλυβα είναι κατάλληλοι για Συστήματα:
 • Απαγωγής καυσαερίων και
 • Απομάκρυνσης αερίων, καπνού, σκόνης, οσμών
Οι εύκαμπτοι αγωγοί από Foil αλουμινίου είναι ιδανικοί για Συστήματα:
 • Εξαερισμού,
 • Αεροθέρμανσης και
 • Απομάκρυνσης αερίων, καπνού, σκόνης, οσμών
Οι εύκαμπτοι αεραγωγοί από φύλλο αλουμινίου και λευκό πολυεστέρα προτείνονται για Συστήματα:
 • Κλιματισμού,
 • Αεροθέρμανσης,
 • Εξαερισμού και
 • Απομάκρυνσης αερίων, καπνού, σκόνης, οσμών
Designed by IBC
©2010-2016 Atritube HVAC Products