Σειρά προϊόντων

METAL STRIP

η πρακτική επιλογή

Περιλαμβάνει αγωγούς ελικοειδούς και ευθείας ραφής και εξαρτήματα, διπλού τοιχώματος, που διατίθεται με εμπορική ονομασία σειράς METAL STRIP MS-SS. Προτείνεται για Συστήματα:
  • Κλιματισμού και
  • Αεροθέρμανσης

Κατασκευάζεται από:

  • Ανοξείδωτο αντιμαγνητικό χάλυβα AISI 304 BA
  • Πάχη χάλυβα 0,40mm και 0,50mm
  • Θερμομόνωση από ορυκτοβάμβακα πυκνότητας 60kg/m3

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά:

  • Κολλήσεις με αυτογενή συγκόλληση, ηλεκτροσυγκόλληση και δημιουργία αγκράφας
  • Σύνδεση των τεμαχίων μεταξύ τους με διαμόρφωση των άκρων τους σε αρσενική μούφα με πτύχωση (γρανάζι)
  • άκρα των προϊόντων με τάπες κατάλληλης διαμόρφωσης (αρσενικό - θηλυκό)

Συνεργάζεται με ποικιλία εξαρτημάτων των σειρών ACCESSORIES & BY REQUEST.

Designed by IBC
©2010-2016 Atritube HVAC Products