Μονού Τοιχώματος

Καμινάδες - Σύστημα Απαγωγής Καυσαερίων Ανοξείδωτου Χάλυβα
ΣΕΙΡΑ ATRITUBE EX

Η σειρά περιλαμβάνει καπναγωγούς και εξαρτήματα από ανοξείδωτο χάλυβα μονού τοιχώματος, κατάλληλα για την κατασκευή συστημάτων απαγωγής καυσαερίων.

 

Οι καπναγωγοί και τα εξαρτήματα μπορούν να συνδυαστούν με μια ποικιλία συμπληρωματικών εξαρτημάτων από τα ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ | ΣΕΙΡΑ ATRITUBE AC.

Η σειρά καμινάδων ATRITUBE EX έχει περάσει όλους τους απαραίτητους ελέγχους που προβλέπονται από τον Ευρωπαϊκό κανονισμό Construction Products Regulation 305/11/EEC και πληροί όλες τις διατάξεις και τους όρους σχετικά με τις απαιτήσεις της σήμανσης CE σύμφωνα με το Παράρτημα ZA των εναρμονισμένων προτύπων EN 1856 -1 και EN 1856-2.